Aydın Termal

Hata
 • XML Parsing Error at 1:466. Error 9: Invalid character

Gazl?göl Ayd?n Termal Tedavi Özellikleri

Gazl?göl Ayd?n Termal Tatil köyünde yararlanabilece?iniz Gazl?göl havzas? termal sular? yüksek seviyede CO2 içeren saf kalevi su grubunda bulunmaktad?r. Termal suyu bu özellikleri sebebiyle  Fransa Vichy'de bulunan su ile birlikte, banyo ?eklinde kalp ve damar hastal?klar?n?n tedavisi amaçl? kullan?lan en ideal iki su grubundan birisi olma niteli?ini ta??r.

Gazl?göl Ayd?n Termal kapl?ca suyu a?a??daki hastal?klar?n tedavisinde kullan?lmaktad?r.

 1. Romatizmal, bel, s?rt ve eklem a?r?lar?n?n tedavisinde, 
 2. ?drar yollar? rahats?zl?klar?n?n tedavisinde,
 3. Nevralji (sinir ucu iltihab?) a?r?lar?n?n tedavisinde,
 4. Sedef, mantar, akne, egzama gibi cilt hastal?klar?n?n tedavisinde,
 5. Karaci?er hastal?klar?n?n tedavisinde,
 6. Kad?n hastal?klar?n?n tedavisinde,
 7. Kalp ve damar hastal?klar?n?n tedavisinde
 8. Mide rahats?zl?klar?n?n tedavisinde,
 9. Böbrek, safra kesesi ta?? ve kumlar?n?n tedavisinde,
 10. Eklem kireçlenmelerinin tedavisinde,
 11. K?r?k-ç?k?k sonras? tedavilerdeHastal?klar

 
space